- voor kinderen in Namibië schoon drinkwater, voldoende voedsel en goed onderwijs –


Hutten bouwen met de Himba's

Als leembouwer (www.trepeinleembouw.nl) heb ik het als zeer bijzonder ervaren om zo dichtbij en samen met de Himba's enkele hutten te kunnen bouwen.

De mannen maken het houten skelet en de vrouwen (en soms de kleine kinderen) smeren de leem.
Toch mocht ik, als man, na enig afwachten meehelpen met smeren!

Het hout, dat nodig was voor de huttenbouw, is door de stichting bekostigd.

- de activiteiten van onze Stichting Hanasaneye worden mogelijk gemaakt door donaties van particulieren en bedrijven.
Hartelijk dank daarvoor!