- voor kinderen in Namibië schoon drinkwater, voldoende voedsel en goed onderwijs –
DE VISIE VAN STICHTING HANASANEYE

-- Samen delen door samen te werken.

Onze stichting vindt dat jonge ondernemers vaak een scherp oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en zodoende van groot belang zijn voor de toekomst.
Dit en het feit dat meer dan de helft van de bevolking jonger is dan twintig jaar (bron: interview René Grotenhuis in One World : Be part of it,mei 2013) maakt het ontwikkelen van werkgelegenheid zo relevant.

Als de beginnende ondernemer contact met ons opneemt, geeft hij of zij aan wat hun plannen zijn. Vervolgens wordt er vanuit wederzijds respect een samenwerking opgestart die zich kenmerkt door vertrouwen, vriendschap en gelijkwaardigheid.
Een dergelijke samenwerking heeft dan niet het karakter van hulp of afhankelijkheid, maar doet een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid.

Als deze ondernemers een inkomen gaan verdienen en zelfstandigheid verwerven dan kunnen zij op hun beurt andere nieuwe jonge ondernemers gaan ondersteunen; bovendien kunnen zij van elkaars diensten gebruik gaan maken en een netwerk opbouwen. Ook zij delen samen…

Als het bestaande bedrijfsleven ter plekke geïnteresseerd raakt dan krijgen deze projecten ook een maatschappelijke waarde.

Verder heeft de stichting zich ten doel gesteld alle verdere handelingen te verrichten die het  bovenstaande mogelijk maken, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn. Zo heeft de stichting, samen met de betrokken partijen, de bouw van een klaslokaal  in Ombaka mogelijk gemaakt (zie Projecten).

In februari 2010 is Stichting Hanasaneye notarieel opgericht. Het bestuur bestaat uit Hendrik Kraak  (voorzitter) en Theo Keizer (secretaris, penningmeester). Beide bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden en reizen op eigen kosten naar Namibië.

De teksten  van het jaarverslag zijn verwerkt in de website; het financieel jaarverslag wordt apart genoemd.

De jaarrekening wordt door Accon■avm opgesteld en voorzien van een samenstellingsverklaring.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
 

- de activiteiten van onze Stichting Hanasaneye worden mogelijk gemaakt door donaties van particulieren en bedrijven.
Hartelijk dank daarvoor!